Είσαι εδώ: 

Λόγο του Μήνα

Οκτώβριος 2017 : Ας μην εθελοτυφλούμε!

Αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις στον τομέα της πολιτικής και των οικονομικών συχνά κατακρίνονται διότι τα σχέδια τους αφορούν μόνο την περίοδο μέχρι τις επόμενες εκλογές ή την επόμενη συνάντηση μετόχων. Μακροπρόθεσμη και στρατηγική σκέψη πέρα από το σήμερα φαίνεται πως είναι μάλλον περιορισμένη. Το αν αυτή η κατάκριση είναι βάσιμη, βέβαια, είναι μια άλλη ιστορία.  Το να σκέφτεται κάποιος μακροπρόθεσμα δεν είναι υποχρεωτικά έμφυτο στην ανθρώπινη φύση . Ακόμη και πιστοί– που γνωρίζουν για το έργο σωτηρίας του Θεού φτάνει πολύ παραπάνω από την ανθρώπινη υπόσταση , και πως θα ήταν καταστροφικό να πιστεύουμε στον Χριστό μόνο σε αυτή τη ζωή– συχνά βλέπουν μόνο αυτό που είναι μπροστά στα μάτια τους .


Οι Ισραηλίτες μπορούσαν να δουν ότι ο Θεός ήταν που τους οδηγούσε μέσα στην έρημο – και είχαν πρόβλημα με αυτό . Και παρόλα αυτά,  το θέλημα του Θεού δεν ήταν να τους οδηγήσει μέσα στην έρημο , αλλά στην ελευθερία της Γής της Επαγγελίας .


Συχνά βλέπουμε μόνο το μονοπάτι της ζωής μας με τις έγνοιες και τις δοκιμασίες , και συχνά έχουμε πρόβλημα με γεγονός ότι η ζωή είναι έτσι όπως είναι. Και παρόλα αυτά , το θέλημα του Θεού δεν είναι μας οδηγήσει στην οδύνη, αλλά στο Βασίλειό Του , στην λαμπρή ελευθερία των παιδιών του Θεού, και πράγματι, στο νέο Δημιούργημα. Το σχέδιό Του βλέπει πολύ πέρα από το σήμερα.


Βλέπουμε τις σημερινές εξελίξεις της Εκκλησίας και της Χριστιανοσύνης σε κάποιες περιοχές και αναρωτιόμαστε: που θα καταλήξουμε εάν αυτή η τάση συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον; Αλλά το θέλημα του Χριστού δεν είναι να απομονώσει την εκκλησία Του – αλλά μέσα από αυτή να κάνει την γεμάτη και τέλεια σωτηρια Του προσβάσιμη στα πλαίσια της ιστορικής πραγματικότητας , και να την ολοκληρώσει με δόξα! Το σχέδιό Του βλέπει μακράν πέρα από το σήμερα. Ας μην το ξεχνάμε αυτο!


Τροφή για σκέψη από την θεία υπηρεσία του Πρωταποστόλου